"گزارش کامل را از پایگاه عکس چیلیک ببینید"

گزارش ۱

...................................

گزارش ۲

..............................................................

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان2

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان3

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان4

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان5

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان6

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان7

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان8

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان9

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان10

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان11

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان12

 

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان13

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان14

بیست و نهمین تور عکاسی چیلیک در اصفهان15

..........................................................................................

 

نگاه انتزاعی شهرام طاهری به همسفران عکاس توراصفهان (چیلیک )

 

1- محمد آزادی (مردی با یک بغل سوال های خاص) 2- عطیه احیائی (خوش خلق و بی ادعا) 3- ابراهیم باقر لو (نگاهی از جنس سکوت) 4- جواد صفا(فتوژنیک و دوست داشتنی)  5- مونا حسن( صمیمیت کودکانه) 6- بابک حبیبی پناه (صدایی گرم برای عاشقانه های اصیل)7- فرزانه دری (پژواک عاشقانه) 8-مهدی رجبی( 9 - فدا کاری برای یک فریم عکس)- امین رحمانی(کنجکاو وجویای نام) 10-بهناز رحیمی زند(دغدغه های بی صدا) 11- محمد طارم (صبور و با اندیشه) 12–شهرام طاهری (....) 13-مسعود عطار هادی (مردی با نگاه خاص)14- پرستو عطر سائی(با اخلاق و متین) 15-لیلا صادق زاده(دختری با نگاه کوک شده) 16- اکرم علیاری(نگاه دوستانه به عکاسی ) 17- زینب غریب بافقی(خلوتی برای اندیشه های خاص) 18-حبیب اله تاجیک(تجربه های طلایی با موهای سفید) 19- فرزانه کاظمی(جوانی در اندیشه پختگی) 20 –منوچهر یگانه دوست ( تجربه های کهن و دوست داشتنی)21-مهدی کمیلی(نو شکفته هنر)22   - مریم لشگری پور(مطیع ودوست داشتنی) 23- مریم محمدیاری(لطافت یک نگاه) 24-اسماعیل محمدی پناه (خلوت آشفته) 25- صفیه منصوری( معلم صبر واستقامت)26-محیا موعودی رستگار(شکار چی لحظه های بکر) 27- سعید نوروز خان(تودار وتنها) 28-مهدی سروری (انرژی بی پایان)29- محمد یزد زاد(اندیشه های خوابالو) 30- بهزاد فیروزی (نگاهی که ناشناخته ماند).

تور عکاسی چیلیک در اصفهان

منتظر عکسهای "اصفهان،نصف جهان" باشید


 

درج شده توسط امين رحماني در دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 12:40 موضوع سفر | لینک ثابت